Магазин № 2 «Ветеран»

(г.Речица ул. Трифонова, 8а) тел. 6-17-06

Ежедневно с 8:00 до 21:00